Nieuws

PluZorg bruist van energie bij ‘de bedoeling’

[Hoorn] Op de eerste lentedag, 21 maart vierde PluZorg in Schouwburg Het Park in Hoorn de eerste gezamenlijke bijeenkomst voor haar medewerkers. De fusie tussen Het Zorgerf, Heemz.org en PROV Jeugd en Gezin, tot de nieuwe organisatie PluZorg vond officieel al plaats op 1 januari 2022 bij de notaris, maar nu kon iedereen elkaar echt fysiek gaan ontmoeten.
Daarom waren er ook meerdere informele momenten, zodat de ruim 120 nieuwe collega’s van de diverse zorgbedrijven contact met elkaar konden leggen en hun ideeën konden uitwisselen. Voor de kern van de avond waren Wouter Hart van Verdraaide organisaties en Ruud Klarenbeek, voormalig directeur/bestuurder van de JP van den Bent stichting uitgenodigd. Zij vertelden hun praktijkvoorbeelden bij het werken vanuit de bedoeling.

Sturen op geluk en werken vanuit de bedoeling

Bestuurder Jan Steven van Dijk startte op uitnodiging van dagvoorzitter Judith de Geus met in het kort de ambitie van PluZorg. “Er is een nieuwe organisatie geformeerd, zodat aangesloten organisaties elkaar kunnen versterken en zo meer middelen beschikbaar houden voor de directe zorg. Met name door cliënten en medewerkers centraal te stellen en te sturen op hun geluk. Niet vanuit een protocol, maar vanuit de bedoeling. Op die manier wil PluZorg de beste zorgverlener zijn en daarmee ook de beste werkgever.” Als voormalig ‘wethouder van geluk’ is hij zich bewust van hoe welbevinden en het deel uit maken van de gemeenschap kunnen bijdragen aan duurzaam geluk.

Hoe hebben medewerkers deze avond ervaren?

De drive om die ambitie waar te maken was voelbaar deze avond. Men kreeg energie van deze interactieve verhalen.
Joëlle Leydes, werkzaam op Het Zorgerf Waarland: “Het verhaal van Wouter Hart was heel herkenbaar. Hij gaf direct herkenbare voorbeelden, waarin ik het werken op Het Zorgerf herken, oplossingen zoeken voor situaties waar geen protocol op de schrijven valt. Na de pauze vond ik de lezing van Ruud Klarenbeek iets taaiere kost. Door zijn soms zwart/witte stellingen stond ik wel direct ‘aan’. Hij zette mij aan het denken. Na afloop ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij triggerde mij vooral doordat hij startte met “De nieuwe JP van den Bent worden, dat gaat je niet lukken”. Ik zou het als compliment zien wanneer een organisatie op jouw organisatie wil gaan lijken. Maar zijn uitleg hierbij is dat een kopie niet werkt, het moet je eigen manier worden die bij jouw situatie, bij jouw mensen hoort. Ik heb een geweldige avond gehad. Ik heb veel nieuwe collega’s gesproken en hun tips opgeschreven in het uitgereikte notitieboekje.”

Ook Paul Medema van Heemz.org is verder geïnspireerd geraakt door deze avond. Wouter zijn verhaal over de zwemles is hem sterk bijgebleven: iedereen krijgt dezelfde zwemles, maar niet iedereen hoeft evenveel zwemkurkjes om zijn of haar buik te hebben. “Met ruim vijftig zorgbedrijven wil je per bedrijf uniek blijven en geen kopie zijn van elkaar. Het werken vanuit de bedoeling spreekt onze medewerkers aan: je vooral richten op de zorg, zonder al te veel randactiviteiten. Deze manier van werken wordt herkend, maar ik vind dat wij nog wel kritisch naar onszelf moeten blijven kijken. Doordat we nu PluZorg zijn kunnen we vanaf de werkvloer ‘kruisbestuiving’ organiseren tussen onze zorgbedrijven. Hierbij gaan we goed kijken wat bij ons als nieuwe organisatie past. De vraag ‘Zou je het thuis ook zo doen?’ is een mooie om daarbij mee te nemen.”

Nina Nesselaar van de dagbesteding wil ook graag haar ervaring met ons delen. “De inhoud van deze avond laat ons weer even goed kijken naar hoe wij ons werk doen. Zijn we soms te beschermend? Een andere manier van werken vraagt ook om een andere manier van verantwoordelijkheid nemen en uiteraard wel op de veiligheid letten. Je moet je altijd beseffen welk doel je voorop stelt. De weg naar je doel kan je op verschillende manieren aanvliegen. Ik ben ook heel benieuwd wat de raakvlakken zullen zijn tussen ‘Anders Vasthouden’ en Triple C.” Op de vraag of zij anders naar haar werk is gaan kijken zegt Nina: “Niet echt anders, maar ik ben mij wel heel bewust van de geluksmomenten van onze cliënten. Afgelopen week ging ik met een cliënt op bezoek bij een andere vorm van dagbesteding en toen sprak die cliënt letterlijk uit dat ze daar ‘echt zo gelukkig van wordt’. Dat één zo’n verandering zoveel verschil kan maken. Op dat moment is je cliënt blij en wordt je er zelf ook blij van dat je voor iemand het verschil kunt maken. Dat is waar we het voor doen.”

Vooruitblik

De komende tijd zal het binnen PluZorg dan ook gaan om ‘De bedoeling’. Hebben wij deze scherp en hoe zorgen we dat we hier dichtbij blijven?

NL Doet helpt PROV

PROV Jeugd en Gezin is de locatie aan de Lindegracht in Opmeer aan het opknappen. Zo wordt het een prettige, eigentijdse plek voor iedereen.
Dit voorjaar kreeg PROV hulp van NL Doet, de organisatie van vrijwilligers die helpende handjes biedt. De vrijwilligers en begeleiders ontfermden zich samen met de jongeren die opgevangen worden bij PROV over grote oppervlakten op de muur en schilderden deze mooi helder lichtblauw. De plek waar de jongeren verblijven werd op nieuw ingericht en zelfs kleine elektriciteitsklusjes werden aangepakt. Zo maken vele handen licht werk. Wij willen iedereen die geholpen heeft hartelijk bedanken!